Glede

Når jeg teller mine gleder, teller jeg deg to ganger.

Engelsk:

When I count my blessings, I count you twice.

Mer om:

Glede Venn

Når jeg teller mine gleder, teller jeg deg to ganger.
Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 000 sitater - 1150 emner - 3225 forfattere
Aunes Aperitiff © 2001 - 2017